Přejít na obsah

Archiv


18. 12. 2022 – Adventní zpívání

Děti z pěveckého sboru Písnička a Zlatý klíček zazpívaly na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Zazněly i písně z muzikálu „Jak to chodí v pekle.“ Nakonec se ke sborům přidali žáci s ukulele a své vystoupení společně zakončili koledami.

8. 12. 2022 Zimní koncert

Dne 8. 12. 2022 žáci s pedagogy ze ZŠ Komenského představili veřejnosti autorský muzikál „Jak to chodí v pekle“ podle námětu Mgr. Petry Šmídové. Hudbu složila Mgr. Dana Johanidesová, o scénář se postarala Mgr. Alena Dostálová. Večerní atmosféru v divadle doplnil dětský pěvecký sbor Písnička. Velké poděkování patří všem zúčastněným, připravili pro publikum neopakovatelný zážitek

29. 11. 2022 Písnička v Domově důchodců

29. 11. 2022 se dětský pěvecký sbor Písnička vydal do Domova důchodců Ústí nad Orlicí. Děti svým zpěvem vytvořily vánoční atmosféru, na závěr si všichni společně zazpívali koledy.

8. 12. 2022 Zimní koncert

Předprodej vstupenek od 28. 11. 2022 na Malé i Velké Kometě