Přejít na obsah

Archiv


Prvňáčci ve „Wolkráči“

Ve středu 8. září se naši noví žáčci z 1. ročníků vydali na svoje první závody do Wolkerova údolí. Páťáci pro ně připravili na deseti stanovištích sportovní disciplíny s pohádkovou tematikou. Po úspěšném zvládnutí připravených úkolů pak paní Jiřina Vacková z Městské policie v ÚO připravila pro děti krátké povídání o jejich bezpečnosti. Akce se