Přejít na obsah

Archiv


Ukulele

Mohli jste nabýt dojmu, že se prvotní nadšení pomalu vytrácí, ale opak je pravdou. Sedmáci pilují další akordy, aby se mohli představit se svým uměním co nevidět na jevišti…a šesťáci? Mají namalováno, nasazené kolíky, vybroušeno a začínají lepit krk nástroje na “tělo”. Velký dík patří všem vyučujícím, kteří pomáhají, panu školníkovi a držme si palce,