Přejít na obsah

Archiv


18. 12. 2022 – Adventní zpívání

Děti z pěveckého sboru Písnička a Zlatý klíček zazpívaly na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Zazněly i písně z muzikálu „Jak to chodí v pekle.“ Nakonec se ke sborům přidali žáci s ukulele a své vystoupení společně zakončili koledami.

15. 12. 2022 Adventní setkání sborů

Srdečně vás zveme 15. 12. 2022 od 18.00 do ZUŠ Ústí nad Orlicí, kde můžete zhlédnout střípky z muzikálu „Jak to chodí v pekle“ v podání Zlatého kličku a vánoční koncert sboru Vox coloris.

8. 12. 2022 Zimní koncert

Dne 8. 12. 2022 žáci s pedagogy ze ZŠ Komenského představili veřejnosti autorský muzikál „Jak to chodí v pekle“ podle námětu Mgr. Petry Šmídové. Hudbu složila Mgr. Dana Johanidesová, o scénář se postarala Mgr. Alena Dostálová. Večerní atmosféru v divadle doplnil dětský pěvecký sbor Písnička. Velké poděkování patří všem zúčastněným, připravili pro publikum neopakovatelný zážitek

8. 12. 2022 Zimní koncert

Předprodej vstupenek od 28. 11. 2022 na Malé i Velké Kometě

Zlatý klíček od 7.9.2022

Zlatý klíček se po prázdninách 7. 9. opět společně rozezpívá. Čeká nás soustředění, nácvik nového muzikálu a mnoho dalších hudebních zážitků. Těšíme se na Vás.