Přejít na obsah

Kategorie: škola


Zvolte si kategorii:

Výprava za krásou

V pátek 25. března se vydali žáci z druhých tříd do Údolí Sejfů kochat se záplavou sněženek a bledulí. Mgr. Martina Vinzensová

Jaro – věčná inspirace

Jak jej vidí děvčata z osmých tříd? Mgr. Sabina Kašparová

Benefiční koncert

První “živý” koncert Zlatého klíčku v postcovidové době se konal 25. března v 18 hodin v ZUŠ. Kromě naší klasiky zazněla Ebenova Truvérská mše, kterou jsme nacvičili s “gympláckým” sborem Vox coloris. Více zde: Ústecké sbory zpívaly pro UNICEF Mgr. Dana Špindlerová

Pavouci a jak se jich nebát

Přemek Fabiánek, bývalý žák naší školy, uspořádal výstavu, kde tito členovci hráli hlavní roli. Děti se se sklípkany seznámily prohlídkou velkoformátových fotografií a hlavně viděly velké množství živých exemplářů. Mgr. Hana Entová

Matematický klokan 2022

Pátek 18. března 2022 se zapsal do povědomí našich žáků a pedagogů jako den konání mezinárodní soutěže Matematický klokan. Tato soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a